Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Let it be.που δεν συνεπάγεται και αντιστρόφως//Ποίημα Καθρέφτης1..-Οι επιθυμίες τα ταξίδια που κινάω στην τύχη;
-Να χτυπούν στα σωθικά μου;-
-η σαγήνη!΄του απέραντου κενού που χει στου πέλαου τα βάθη
η ακτή΄η βιτρίνα στα παλιά υαλοπωλεία
στο τζάμι΄θυμίζει κάτι απ του ταξιδιού μου τον καθρέφτη
'να φύγεις για τ αλλου,ταξίδια να κινήσεις!το κυανό στα μάτια μου που γράφει κάθε επιθυμία σαν προσευχή.
Ννα μείνεις σ όσα πρέπει να υπομείνεις-κάθε δωμάτιο στο σπιτι μου που βαφει κάθε μου επιθυμία σαν ενοχή
μες στο στο μελάνι'κι έχει κάτι απ της αγρύπνιας μου το νέφτι....
που χει λησμονηθεί'σαν το όνειρο μου μεσα στα βιβλία
μες στη Μνήμη!΄το χτύπο κάθε ξημερώματος στα πάθη
Να μείνω να μετρἀω τη μοναξιά μου;
-Να μείνω να μετράω στους τοίχους μου την τύχη;

Στο τέλος το αποφάσισα 

Να είναι προσευχή η επιθυμία αντί η επιθυμία ενοχή 
Ας είναι

Λετ ιτ μπί.

2.

-Να μείνω να μετράω στους τοίχους μου την τύχη;
Να μείνω να μετρἀω τη μοναξιά μου;
-μες στη Μνήμη!΄το χτύπο κάθε ξημερώματος στα πάθη
που χει λησμονηθεί'σαν το όνειρο μου μεσα στα βιβλία
στο μελάνι'κι έχει κάτι απ της αγρύπνιας μου το νέφτι....
'να μείνεις σ όσα πρέπει να υπομείνεις- καθε δωμάτιο στο σπιτι μου που βαφει καθε μου επιθυμία σαν ενοχή
' να φύγεις για τ αλλου,ταξίδια να κινήσεις'το κυανό στα μάτια μου που γράφει κάθε επιθυμία σαν προσευχή
στο τζάμι΄θυμίζει κάτι απ του ταξιδιού μου τον καθρέφτη
η ακτή΄η βιτρίνα στα παλιά υαλοπωλεία
-η σαγήνη!΄του απέραντου κενού που χει στου πέλαου τα βάθη
-Να χτυπούν στα σωθικά μου;-
-Οι επιθυμίες τα ταξίδια που κινάω στην τύχη;

Στο τέλος το αποφάσισα 

Ας είναι ενοχή η επιθυμία αντί η επιθυμία προσευχή
Να είναι

Λετ ιτ μπί

----------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου